Fotografía - Luces de colores


Foto d'una làmada que vaig veure en un establiment a Ginebra.