Fotografía - El Camell de Molins de Rei


El Camell de Molins de Rei és una bèstia de foc que va aparèixer per primer cop al segle XIX, quan les classes populars feien una bèstia amb el cap d’un matxo putrefacte amb unes taronges als ulls, i li feien el cos amb arquetes de carro i roba de sac. Aquesta bèstia s’utilitzà per a espantar les classes benestants durant el ball de Carnestoltes.
Posteriorment, al 1981 fou recuperada com a bèstia de foc i ha esdevingut un dels símbols de la vila.
Cal destacar que El Camell ostenta el títol de ser la bèstia de foc més pesada de Catalunya, amb un pes total d’uns 200 kilograms.