Fotografía - Montserrat


Foto de la plaça interior del monestir de Montserrat.