Diseño - Composición de página


Composició que vaig fer com a prova quan estudiava disseny gràfic.