Diseño - Composición con el muro de Berlín


Composició a doble pàgina amb la foto d'un fragment del mur de Berlín.