Diseño - llueve?


Fotocomposició amb base fotogràfica i tipografia.